Puppy's 3e nest

Iris na 4wk eerste keer naar buiten, onder scherp toezicht

Puppie fuchsia 1e dag

Iris met haar kroost 2 dag